+36-70/321-2500 rhewa@rhewatch4u.hu

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

 

Az alábbi weboldalak böngészésének és a szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a felhasználó elfogadja az Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat-ban foglaltakat, a személyes adatok, a személyazonosító adatok és a személyazonosításra nem alkalmas adatok kezelésére vonatkozóan.

 

Weboldalak: rhewatch4u.hu

 

1.     Szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) és üzemeltető adatai

 

Név: Kovács Andrea e.v.
E-mail cím: rhewa@rhewatch4u.hu
Telefonszám: +36 70 321 2500
Weboldal: rhewatch4u.hu (Továbbiakban: weboldal)
Székhely: 1039. Budapest, Margitliget u. 3. 2/13.
Adószám: 68626202-1-41
Nyilvántartási szám: 52016628
Kamarai nyilvántartási szám: BU68626202

 

 

2.     Tárhelyszolgáltató adatai

 

Név: Tárhelypark Kft.
Székhely: 1122. Budapest, Gaál József út 24.

3.     A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adat: Az adatkezelés célja: 
Név Az azonosításhoz szükséges
Email cím Ajánlatküldés

4.     Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

5.     Az adatkezelés időtartama

 

Az Ön kérésére történő törlésig.

6.     Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

6/1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6/2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6/3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, vagy a hírlevelek végén elhelyezett leíratkozás link segítségével kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

6/4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 6/5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8. Cookie szabályzat

 

Cookie-k elhelyezése

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Weboldalak bizonyos funkcióit nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

9. Titoktartás

 

Az Adatkezelő az adatokat bizalmasan kezeli és azokat az Ön írásbeli engedélye nélkül harmadik személy részére nem adja át.

10. Jogi háttér

 

 • évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
 • évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről XVII. fejezete.
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

adatkezeles_es_adavedelmi_tajekoztato